VII Międzynarodowa Konferencja:
Psychiatria Medforum 2013

Psychiatria wobec kryzysu: od diagnozy do terapii

Wisła, 12 - 14 grudnia 2013r.

Pobierz certyfikat

Program

Uwaga: eletroniczna rejestracja na warsztaty będzie możliwa od dnia 18 listopada 2013

 

12 grudnia 2013, czwartek
13.45 Rozpoczęcie konferencji

 

14.00 - 15.30 S1. Sesja inauguracyjna.Współpraca z rzecznikiem pacjenta szpitala psychiatrycznego. (6/2)
Moderacja: Prof. Marek Jarema (Konsultant krajowy ds. psychiatrii)

 • Rola rzecznika szpitala psychiatrycznego w perspektywie poprawy opieki nad pacjentem. Grzegorz Błażewicz, Kierownik Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Współpraca między personelem szpitala psychiatrycznego, a rzecznikiem. Dr hab. Robert Pudlo (Śląski Konsultant Wojewódzki ds Psychiatrii) , Dr Stanisław Wencelis (Szpital Psychiatryczny w Rybniku), Prof. Teresa Dukiet-Nagórska (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UŚ Katowice).
 • Prawa lekarza. Mec. Michał Kozik (członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej).

 

15.30 - 16.00 Przerwa

 

 

16.00 - 17.30 S2. Małe jest piękne. Na progu polskiego modelu zintegrowanego lecznictwa psychiatrycznego. (6/2)
Moderacja: Prof. Maria Załuska, Dr Janusz Chojnowski

 • Ewolucja od modelu szpitalnego do bardziej środowiskowego. Dr Janusz Chojnowski
 • Blaski i cienie integracji psychiatrii w szpitalu wielospecjalistycznym. Dr Iwona Koszewska, Prof. Maria Załuska
 • Problemy finansowania oddziałów psychiatrii w szpitalach niepsychiatrycznych. Prof. Irena Krupka Matuszczyk

 

17.30 - 18.00 Przerwa

 

18.00 - 18.50 Sesje satelitarne (równoległe):

 

Sat 1: Chiesi (5/3)
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi i problemem alkoholowym – czy rzeczywiście to tylko sporadyczny przypadek w gabinecie psychiatry? Dr Dariusz Wasilewski, Dr Izabela Nowosad

 

Sat 2: Servier (6/2) - Leki przeciwdepresyjne: na ratunek zmęczonej cywilizacji
Dopamina: towar najbardziej reglamentowany. Prof. Hanna Karakuła
Nowa gra strategiczna dla dorosłych: Czy zachorujesz na depresję? Prof. Bartosz Łoza

 

19.00 - 19.50 W1. Warsztaty równoległe

 1. Od orchidei do dębu: 'Człowieka nie trzeba tylko widzieć - z człowiekiem trzeba być' Krzysztof Czuma - warsztat wokół pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej w psychiatrii środowiskowej. Ewa Jędrychowska-Płonka (5/1) 
 2. DSM-5 a psychiatria dorosłych i psychiatria rozwojowa. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Prof. Andrzej Czernikiewicz (6/2)
 3. Different elements of telemental health. Dr Davor Mucic (5/2)
 4. Przez jelita do mózgu. Bożena Kropka (4/2)
 5. Wspólne uwarunkowania otyłości i uzależnień. Prof. Alina Borkowska, Dr Agnieszka Kałwa (5/3)
 6. Seksualność w relacji lekarz – pacjent. Leśnicka Agata (4/4)

 

20.00 Kolacja. Restauracja

 

 

21.00 – 22.00 Wieczór sponsorowany przez organizatora Medforum Sp. z o.o.

 

 

13 grudnia 2013, piątek

 

8.30 - 10.00 S3. Człowiek w kryzysie.
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk (6/2)

 • Psychiatra w trybach wymiaru sprawiedliwości. Prof. Janusz Heitzman
 • Otyłość i inne złe nawyki. Dr Maciej Matuszczyk
 • Znachorzy i przesądy - powrót do przeszłości? Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

 

10.00 - 10.30 Przerwa / Sesja e-posterowa

 

 

10.30 - 12.00 S4. Psychiatria oparta na doświadczeniu.
Moderacja: Dr Sławomir Murawiec, Dr Krzysztof Krysta (6/2)

 • Nie tylko paranoidalna - atlas zapomnianych, a ciągle spotykanych schizofrenii. Dr Sławomir Murawiec
 • Schizofrenia bez nawrotów – czy i kiedy odstawiać leki? Dr Krzysztof Krysta
 • Treating anxiety disorders should not make you anxious. Dr Rashid Zaman
 • Real life experiences in the treatment of schizophrenia patients. Dr Koksal Alptekin

 

10.30 - 11.20 W2. Warsztaty równoległe

 • Leki 'Z' i BZD: problemy związane z leczeniem pacjentów uzależnionych. Dr Anna Basińska-Szafrańska (5/3)
 • Podobieństwa między otyłością i anoreksją. Dr Paliga Jakub, Aleksandra Oleksiak (4/2)
 • Środki przymusu bezpośredniego wobec pacjenta psychiatrycznego – zagadnienia prawne. MedLegalis (5/1)
 • Autoimmunologiczne zapalenia mózgu – aspekty psychiatryczne. Prof. Maria Załuska (5/2)
 • Uzależnienia behawioralne – aktualne podejście, kontrowersje, dyskusja zagadnienia. Joanna Hyrnik, Ireneusz Jelonek, Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (4/4)

 

12.00 – 12.30 Przerwa

 

 

12.30 – 13.20 Sesja równoległa wykładowo-warsztatowa:

Sesja satelitarna 3: Lundbeck (6/2) - Alkoholizm, najbardziej destruktywna choroba świata: czas zmian
Mity na temat leczenia alkoholizmu, które straszą, śmieszą i rządzą. Prof. Bartosz Łoza
Przepis na redukcję, czyli jak używać, aby nie nadużywać. Prof. Jerzy Samochowiec

 

Warsztat: Syndrom atenuowanego ryzyka w psychiatrii dorosłych i w psychiatrii rozowojowej. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Prof. Andrzej Czernikiewicz (5/1)

 

13.30 - 14.30 Obiad. Restauracja Czerwona

 

 

14.15 - 16.15 Wyjazdowa sesja szkoleniowa (scientific travel) w Ustrońskim Centrum Psychoterapii "Narcyz" (po wcześniejszej rejestracji na stoisku Uzdrowisko Ustroń)

 

 

14.30 - 16.00 S5. Bieguny psychiatrii (6/2)

 • Kryzysy w psychogeriatrii. Prof. Tadeusz Parnowski.
 • Kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Prof. Andrzej Rajewski.
 • Differences between North European and South European psychiatric services. Dr Mark Agius (Cambridge, UK).

 

16.00 – 16.20 Przerwa

 

16.20 - 17.50 S6. Farmakoterapia - co nas czeka (6/2)
Moderacja: Prof. Jerzy Samochowiec

 • Czy będą nowe leki w psychiatrii? Prof. Przemysław Bieńkowski
 • Stare leki, nowe wskazania. Prof. Jerzy Samochowiec
 • Current guidelines for the use of benzodiazepines. Prof. Johannes Thome (Rostock).

 

17.50 – 18.10 Przerwa

 

18.10 - 19.00 W3. Warsztaty równoległe

 1. Sesja satelitarna: Reckitt Benckiser - Od diagnozy do leczenia uzależnień. Prof. Edward Jacek Gorzelańczyk, Prof. Marcin Ziółkowski, Dr Bogusław Habrat (6/2)
 2. Tangoterapia jako remedium na ... Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć (5/1)
 3. Czy w oddziale psychiatrycznym mozliwa jest relacja terapeutyczna? Chojnowski Janusz, Katarzyna Buryan-Marosz (4/4)
 4. Czy nadal osoby chorujące na zaburzenia z kręgu schizofrenicznego są stygmatyzowane? Bogumiła Witkowska (5/2)
 5. Aktualna sytuacja na rynku narkotykowym w Europie, Polsce i na Górnym Śląsku. Skowronek Rafał (5/3)
 6. Sesja młodych lekarzy (4/2)

 

19.10 - 20.00 W4. Warsztaty równoległe

 1. Wpływ muzyki na emocjonalność młodzieży. Magdalena Chęć, Ernest Tyburski (5/1)
 2. Kryzys choroby nowotworowej - perspektywa psychiatry-psychoonkologa. Dr Marcin Jabłoński (6/2)
 3. Warsztat satelitarny Lundbeck: Praktyczne implikacje leczenia epizodu manii w CHAD w świetle aktualnych badań. Dr Piotr Wierzbiński (5/2) warsztat przeniesiony z 12.12.2013
 4. Ten ktoś chce mi zrobić coś złego" - halucynacje czy reminiscencje? Agnieszka Rubinowska (4/4)
 5. Blaski i cienie jednoczesnego stosowania elektrowstrząsów i leków psychotropowych – w poszukiwaniu optymalnej strategii. Dr hab. Krzysztof Kucia, dr Wojciech Merk (5/3)
 6. Sesja młodych lekarzy (4/2)

 

 

19.30 – 21.00 Kolacja – Restauracja czerwona

 

 

14 grudnia 2013, sobota

 

7.30 – 8.20 W5. Warsztaty równoległe

 1. Relacja terapeutyczna z pacjentem homoseksualnym doświadczającym kryzysu psychologicznego. Adam Jaskólski , Katarzyna Karbowska (4/2)
 2. Wyrażanie siebie poprzez kolory i emocje. Alicja Szulakowska-Biłek, Ewa Edyta Szczypka (4/4)
 3. Psychiatra skazany na kryzysy - czasem trudno pozostać superbohaterem w swojej profesji. Marlena Sokół-Szawłowska (6/2)

 

 

8.30 - 10.00 S7. Sesja in memoriam dr Krzysztofa Czumy. (6/2)
Moderacja: Dr Anna Gąsiorek-Pakosz, Dr Krzysztof Kotrys

 • Moc i niemoc kazuistyki. Prof. Jacek Wciórka
 • Psychiatria środowiskowa. Dr Ewa Rudzka-Jasińska
 • Psychiatria ekologiczna - Psychiatrzy i egzorcysci. Czy dialog jest możliwy? Dr hab Robert Pudlo

 

8.30 - 12.00 English track: Międzynarodowa sesja studentów medycyny. (4/2)

 

 

10.00 – 10.30 Przerwa na wymeldowanie się z hotelu

 

 

10.30 - 12.00 S8. Debata: Nic o nas bez nas. Jak reformować polską psychiatrię? (6/2)
Moderacja: Prof. Bartosz Łoza

 • Nic o nas bez nas. Jak reformować polską psychiatrię? Prof. Bartosz Łoza (Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), Dyr. Tomasz Goździkiewicz (prezes Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień i przewodniczący Komisji d/s Szpitalnictwa Psychiatrycznego PTP)
 • Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych - rozwój, czy schyłek. Dr hab. Robert Pudlo.
 • Psychiatria rozwojowa w wielospecjalistycznym szpitalu dziecięcym z perspektywy menadżera. Dr Andrzej Siwiec (Dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu)

 

12.00 - Dyskusja panelowa, podsumowanie i zakończenie konferencji (6/2)

 


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
 • Edukacja Medyczna
 • Psychiatria.pl
 • Medforum