VII Międzynarodowa Konferencja:
Psychiatria Medforum 2013

Psychiatria wobec kryzysu: od diagnozy do terapii

Wisła, 12 - 14 grudnia 2013r.

Pobierz certyfikat

Punkty edukacyjne i certyfikaty

 

Uczestnicy za udział w konferencji mogą otrzymać 18 punktów edukacyjnych.
 
Warunkiem otrzymania punktów edukacyjnych jest odnotowanie obecności na poszczególnych wykładach lub warsztatach poprzez przyłożenie identyfikatora uczestnika do specjalnych kiosków (Med kiosków), które znajdują się przed wejściem do sal.
 
 
Certyfikaty uczestnictwa w konferencji  
 
Certyfikaty potwierdzające otrzymanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych podczas konferencji Psychiatria Medforum 2013 będzie można pobrać w formacie PDF w terminie 2 tygodni po zakończeniu konferencji.
  • Edukacja Medyczna
  • Psychiatria.pl
  • Medforum